Počet záznamů: 1  

Přírodní památka Netřebská slaniska (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geografické jménoPřírodní památka Netřebská slaniska (Mělník-oblast, Česko)
  Jiné jménoNetřebská slaniska
  Místo Netřeba (Česko)
  Chlumín (Česko)
  OkresMělník
  Vznik19.12.1986 - vyhláška ONV Mělník
  PopisDvě od sebe oddělené plochy podél jižního okraje železničního náspu mezi obcí Netřeba a železniční zastávkou Chlumín, v katastrálním území obce Netřeba. - Rozloha: 1,01 ha; nadmořská výška: 172-173 m. - Úkolem je ochrana slanomilné vegetace v terénní depresi, vzniklé druhotně při stavbě železnice, zachování slanomilné vegetace v místech s posledními zbytky kdysi rozsáhlých slanisek. - Území tvořeno křídovými slíny spodního turonu s vyšším podílem rozpustných solí, koncentrujícími se na povrch půdy jako bělavé solné výkvěty ve střídavě zamokřených sníženinách, které vysychají v suchých obdobích roku. Povrch pokryt druhotně zasolenými těžkými černozeměmi (slínovatky). - Roste zde slanomilná vegetace, např. hadí mord maloúborný, sítina Gerardova, bařička bahenní, komonice zoubkovaná a další. Dříve zde rostla i solenka Valerandova. Území je bezlesé. - Žijí zde někteří bezobratlí, vázaní na vyšší obsah solí ve vodě. Podrobnější zoologický průzkum území však doposud nebyl proveden. - Vlivem změny vodního režimu a smyvy živin a pesticidů tato miniaturní solná poušť ohrožena zarůstáním nežádoucími rostlinami (rákos obecný, bezkolenec modrý a ovsík vyvýšený). Vážným nebezpečím je i provoz želežnice, zvláště lokální výsypky odpadu z kolejiště, úniky nafty apod. Účelné by bylo postavit v místě odtoku hradítko, kterým by bylo možno regulovat stav vody.
  Klíč.slovapřírodní památky * chráněná území * geomorfologie * pouště * slaniska * slanomilné rostliny * chráněné druhy * bezobratlí
  CitaceNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 102-103.
  Druh soub.Soubor geografických jmen - regionální místopis
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  geografický název

  geografický název

Počet záznamů: 1