Počet záznamů: 1  

Brána (Kostomlátky, Podolanka, Česko)

 1. Jméno korporaceBrána (Kostomlátky, Podolanka, Česko)
  Jiné jménoTvrz (Kostomlátky, Podolanka, Česko)
  Štěpařův statek (Kostomlátky, Podolanka, Česko)
  Místo Kostomlátky (Podolanka, Praha-východ, Česko)
  Podolanka (Česko)
  Události1816 - na statku se usídlil rod Štěpařů
  1976 - statek zapsán do seznamu kulturních památek
  1988 - statek vyškrtnut ze seznamu kulturních památek
  PopisV místní části obce Podolanka, v Kostomlátkách, v severním cípu návsi. - Brána bývalého renesančního dvorce, upraveného na klasicistní statek. Na bráně byly patrné zbytky sgrafitové výzdoby (s rýsováním). - Brána je pozůstatkem bývalého Štěpařova statku (tento rod zde sídlil od r. 1816 do 70. l. 20. stol.), zařazeného do seznamu kulturních památek středních Čech v r. 1970. Štěpařův statek se v té době skládal z velké obytné budovy, objektu stájí, dále zde byl špýchar a stodola. Mezi špýcharem a velkou vstupní branou, připojenou k obytné budově, byly objekty chlívků, jeden z nich, s masivní zděnou přízemní částí, byl v uměleckohistorickém průzkumu označen jako prvek věžovitého charakteru z doby založení tvrze. Dnes však už po něm není ani památky. Podle tohoto průzkumu se Štěpařův statek vyvinul z drobné zemanské tvrze, jejíž doba vzniku není známa (patrně jde o konec 16. stol.). - Význam tvrze jako opevněného sídla časem upadal, tvrz se začala pozvolna měnit ve velký zděný zemědělský statek. Tento největší a nejvýstavnější objekt v bývalých Kostomlátkách začal počátkem 50. l. 20. stol. chátrat a pustnout. Po r. 1976 měl být Štěpařův statek využit jako sídlo MNV, zasedací a společenská místnost, knihovna, čítárna, archiv obce a místnost pro občerstvení. Z plánů však nakonec sešlo. V r. 1988 bylo rozhodnutím ministerstva kultury upuštěno od památkové ochrany celého objektu, nadále je chráněna pouze brána. Zbytky bývalého Štěpařova statku až na památkově chráněnou bránu nový majitel zbourá.
  Klíč.slovatvrze * zaniklé tvrze * statky * brány * renesance * kulturní památky
  CitaceOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 359.
  Podolanka: památky [online]. r2005. [cit. 2006-09-22]. Dostupné z: http://www.podolanka.cz/statek.htm.
  Druh soub.Soubor jmen korporací - regionální památky
  korporace

  korporace

Počet záznamů: 1