Počet záznamů: 1  

Novaja rusistika

  1. Novaja

    Novaja rusistika : meždunarodnyj žurnal sovremennoj filologičeskoj i areal'noj rusistiky = Nová rusistika : mezinárodní časopis současné filologické a areálové rusistiky. -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brno : Česká asociace slavistů, 2008-. -- 21 cm. -- Spolupráce při vydávání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (od roku 2016). -- V r. 2013 supplementum na CD-ROMu. -- 2x ročně. -- ISSN : 1803-4950.
    I. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta


    rusistika * ruština * ruská literatura * odborné časopisy811.161.1 - Ruština