Výsledky vyhledávání

 1. Libraries V4 in the Decoy of Digital Age : proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku : sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně .  Brno :  The Moravian Library in Brno,  2016  476, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  Libraries V4 in the Decoy of Digital Age

  kniha

 2. Kniha ve 21. století : redefinování role knihoven ve 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016 / Libuše Foberová, ed. .  V Brně :  Moravská zemská knihovna,  2016  186 stran   [1, z toho volných 1]
  Kniha ve 21. století

  kniha

 3. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven / zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila .  Brno :  Moravská zemská knihovna v Brně : Jihomoravský kraj,  2013 .  59 s.   [1, z toho volných 1]
  Příručka pro knihovníky veřejných knihoven

  kniha

 4. Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji v letech 2001-2011 = The regional functions of libraries in the Central Bohemia Region in the years 2001-2011 : diplomová práce / Věra Krajíčková ; vedoucí práce Hana Landová .  Brandýs nad Labem ; Stará Boleslav :  Věra Krajíčková,  2013 .  99 l., [8] l. příl.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  kniha

  kniha

 5. Moderní přístup ke knihovnickým systémům : aplikace na resort životního prostředí / Jäger R. et al. .  Praha :  CENIA,  2012 .  84 s.   [1, z toho volných 1]
  Moderní přístup ke knihovnickým systémům

  kniha

 6. Občanské vzdělávání v knihovnách : výzkum vzdělávacích preferencí návštěvníků veřejných knihoven v oblasti občanského vzdělávání dospělých / Tomáš Protivínský, Petr Čáp ; [ilustrace Aleš Čuma] .  Brno :  Masarykova univerzita,  2012 .  24 s.   [1, z toho volných 1]
  Občanské vzdělávání v knihovnách

  kniha

 7. Knihovny pro všechny : evropská strategie pro multikulturní vzdělávání (ESME) : manuál / [autoři Multikulturní centrum Praha ... et al. ; překlad Olga Richterová ... et al.] .  Praha :  Multikulturní centrum Praha,  2010 .  47 s.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
  Knihovny pro všechny

  kniha

 8. Specifika chování zákazníka - uživatele knihovny = Specifies of consumer behavior of library users : bakalářská práce .  2010 .  69 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  kniha

  kniha

 9. 60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové ; Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven : 4. listopadu 2009 : sborník z konference / [sestavila Eva Svobodová] .  Hradec Králové :  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,  2009 .  99 s.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
  60. výročí založení Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

  kniha

 10. Společné cesty : veřejné knihovny ve střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené sociálním vyloučením : mezinárodní seminář Ostrava, 10.-11.11.2008 = Gemeinsame Wege : öffentliche Bibliotheken in Mitteleuropa und die von sozialer Ausgrenzung bedrohten Bevölkerungsgruppen : internationales Seminar Ostrava, 10.-11.11.2008 / [pořádali Knihovna města Ostravy, Goethe-Institut Praha a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ; do němčiny přeložila Kristina Kallert] .  Praha :  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,  2009 .  87 s.   [1, z toho volných 1]
  Společné cesty

  kniha