Výsledky vyhledávání

 1. Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 1.1.2020 .  V Praze :  Česká genealogická a heraldická společnost,  2020  179 stran   [1, z toho volných 1]
 2. Vladislav Dokoupil : zpracování moravských klášterních knihoven : katalog k výstavě z cyklu Moravské zemské knihovny Oči Brna / Jindra Pavelková .  V Brně :  Moravská zemská knihovna,  2018  90 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů : ČSN ISO 11799 .  Praha :  ÚNMZ,  2017  15 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 4. Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů / k vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2017  283 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Standard pro dobrý knihovní fond : metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky .  Praha :  Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut,  2017  20 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Knihy znovu nalezené : konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR / Marcela Strouhalová .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2016  142 stran   [1, z toho volných 1]
  Digitalizovaný dokument
 7. Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci / Jana Hrbáčová a Rostislav Krušinský, eds. .  Olomouc :  Vědecká knihovna v Olomouci : Muzeum umění Olomouc,  2016  390 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Jan Amos Komenský ve fondech MZK : katalog k výstavě / Vojtěch Balík, Jiří Dufka, Tomáš Kubíček, Jitka Machová, Jindra Pavelková .  Brno :  Moravská zemská knihovna v Brně,  2016  90 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Ex libris... Ex bibliotheca… : book collections in the National Museum Library and their previous owners / a collective of authors ; translated by: Kateřina Millerová .  Prague :  National Museum,  2015  308 stran   [1, z toho volných 1]
 10. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově / Marta Hradilová .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  2014 .  187 s., viii s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]