Výsledky vyhledávání

 1. Listy / Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný .  Praha :  OIKOYMENH,  2020  99 stran   [1, z toho volných 1]
 2. Chvála antické filosofie : inaugurační řeč pronesená v pátek 18. února 1983 u příležitosti převzetí katedry dějin helénistického a římského myšlení při Collège de France / Pierre Hadot ; z francouzského originálu Éloge de la philosophie antique ... přeložil David Bartoň .  V Praze :  Rybka Publishers,  2019  55 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 3. Platónův dialog Euthyfrón / uspořádali a k vydání připravili Jakub Jinek a Jakub Jirsa .  Praha :  OIKOYMENH,  2019  147 stran   [1, z toho volných 1]
  Obsah knihy
 4. Charmidés ; Lachés ; Lysis ; Theagés / Platón ; z řeckého originálu přeložil František Novotný .  Praha :  OIKOYMENH,  2019  151 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 5. Filosofie jako lék : partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení / Roman Cardal .  Praha :  Academia Bohemica,  2019  396 stran   [1, z toho volných 1]
 6. O Sókratově daimoniu / Plútarchos ; přeložil Daniel Korte .  Praha :  Vydal Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se spolkem OIKOYMENH,  2019  109 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 7. O velikosti duše / Aurelius Augustinus, Lenka Karfíková .  V Praze :  Vyšehrad,  2019  159 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 8. Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce : studie o základních pojmech a představách / Pavel Hobza .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2018  432 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Kategorie : řecko-české vydání / Aristotelés ; přeložil Jiří Hejlek s přispěním Aleše Havlíčka a Jakuba Jinka ; úvodem a poznámkami opatřil Jakub Jinek .  Praha :  OIKOYMENH,  2018  229 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 10. Asklépios / Jakub Hlaváček & Martin Žemla .  Praha :  Herrmann & synové,  2018  122 stran   [1, z toho volných 1]