Výsledky vyhledávání

 1. Správní řízení od A do Z / Eva Šromová .  Olomouc :  Nakladatelství ANAG,  [2020]  ©2020  470 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Marek Škurek, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xviii, 865 stran   [1, z toho volných 0]
 3. Správní řád ; Přestupky ; Soudní řád správní : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2011]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1291 k 1.1. 2019, 1336 k 9.9.2019
  Správní řád

  časopis

 4. Zákon o integrovaném záchranném systému : komentář / Aleš Zpěvák .  Praha:  Wolters Kluwer,  2019  143 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 5. Operační střediska v integrovaném záchranném systému / kolektiv autorů .  V Ostravě :  Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s.,  2019  113 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů / Pavlína Kroupová, Jan Strakoš .  Praha :  Institut pro veřejnou správu,  2019  100 stran, 28 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 0]
 7. 333 cvičení ze správního řádu / Petr Kuš, Jana Malinovská & Eva Zlámalová .  Praha :  Institut pro veřejnou správu Praha,  2019  319 stran   [1, z toho volných 0]
 8. Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo .  Praha :  C.H. Beck,  2019  xxxv, 1011 stran   [1, z toho volných 0]
 9. Správní řád s poznámkami a judikaturou : podle stavu k 1.7.2019 / Petr Průcha .  Praha :  Leges,  2019  533 stran   [2, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 10. Správní řád / Ivan Tobek, Karel Hruška, Petr Voříšek .  Praha :  Institut pro veřejnou správu Praha,  2019  115 stran   [1, z toho volných 0]