Výsledky vyhledávání

 1. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics .  Praha :  Praha :  Karolinum,  Univerzita Karlova  [1964]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 114
  2019: 112, 113
  2018: 110-111
  2017: 107-109
  2016: 105-106
  2015: 103-104
  2014: 102
  The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics

  časopis

 2. Statistika : journal of official statistics .  Praha :  Czech Statistical office,  2011-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3, 4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1
  časopis

  časopis

 3. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech / Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž .  Praha :  Grada,  2016  278 stran   [1, z toho volných 0]
 4. Aplikovaná štatistická inferencia I : biologická antropológia očami matematickej štatistiky / Stanislav Katina, Miroslav Králík, Adela Hupková .  [Brno] :  MUNI Press (Nakladatelství Masarykovy univerzity),  2015  xi, 303 stran   [1, z toho volných 0]
  Aplikovaná štatistická inferencia I

  kniha

 5. Metody detekce prototypických lemmat : srovnávací studie exploračních metod aplikovaných na popisy kategorie "rodina" / Jiří Haviger .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2015  87 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Ekonomicko-matematické modely / Tomáš Šubrt a kolektiv .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2015  331 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Lineární statistické modely / Eva Fišerová .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2015  157 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Aplikace teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky / Milan Holický .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2015  163 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky / Karel Hron, Pavla Kunderová .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2015  363 stran   [1, z toho volných 1]
 10. Statistika I / Veronika Blašková, Anna Tirpáková, Dagmar Markechová, Beáta Stehlíková, Ivo Moll, Luboš Střelec .  Brno :  Mendelova univerzita v Brně,  2015  203 stran   [1, z toho volných 1]