Výsledky vyhledávání

  1. Technická mechanika : mechanika tekutin / Oldřich Šámal .  Praha :  Informatorium,  2021  85 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Sbírka příkladů z mechaniky tekutin I. / Marek Klimko, Pavel Žitek, Kamil Sedlák .  Plzeň :  Západočeská univerzita v Plzni,  2017  168 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Mechanika tekutin 1 : hydrostatika / Václav Dvořák .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2017  71 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Mechanika tekutin 2 : hydrodynamika / Václav Dvořák .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2017  98 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Modelování proudění na stupňovitých skluzech bezpečnostních přelivů vodních děl / Miroslav Špano .  Brno :  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  [2016?]  134 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Mechanika tekutin 1 : hydrostatika / Václav Dvořák .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2015  71 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Mechanika tekutin 2 : hydrodynamika / Václav Dvořák .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2015  98 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Turbulence / Václav Uruba .  Praha :  České vysoké učení technické v Praze,  2014 .  130 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Základy mechaniky kontinua / Tomáš Hruš .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2012 .  127 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Pracovní sešit z Mechaniky tekutin pro kombinované studium. Část 3, Proudění vazké tekutiny / Petr Novotný .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2012 .  76 s.   [1, z toho volných 1]