Výsledky vyhledávání

 1. Ověření produkce sekundárních metabolitů v průběhu germinace Streptomyces coelicolor / Matouš Čihák .  Praha :  Academia,  2019  133 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Mikrobiologie / Šárka Musilová .  Praha :  Česká zemědělská univerzita v Praze,  2018-2019  3 svazky (65 75 66 stran)  
  Mikrobiologie : pro posluchače FAPPZ. (1. část)
  Mikrobiologie : pro posluchače FAPPZ. (2. část)
  Mikrobiologie : pro posluchače FAPPZ. (3. část)
  Mikrobiologie

  kniha

 3. The MicroBook clinical microbiology for medical students / Oto Melter, Rute Castelhano (eds.) .  Prague :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2019  326 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně .  Praha :  Praha :  Svoboda,  Trios  1995-  
  http://kmil.trios.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 2-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  2003: 1-6
  2002: 1-6
  2001: 1-9/10
  2000: 1-9/10
  1999: 1-5, 7-9/10
  1998: 1-8/9
  1997: 1-10
  1996: 1/2-10
  1995: 1-2
  Klinická mikrobiologie a infekční lékařství

  časopis

 5. Potravinářská mikrobiologie : pro posluchače FAPPZ / Jiří Killer .  Praha :  Česká zemědělská univerzita v Praze,  2019  131 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Bulletin Československé společnosti mikrobiologické .  Praha :  Československá společnosť mikrobiologická,  [1959]-  
  http://www.cssm.info
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3
  2018: 1, 3-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1/2-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4 + Adresář
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-2, 4
  2000: 1-4
  1999: 3
  1994: 1, 3
  1992: 3
  1991: 1-3
  Bulletin Československé společnosti mikrobiologické

  časopis

 7. Výskyt Listeria monocytogenes v potravinách a riziko onemocnění pro člověka / Josef Brychta .  Praha :  Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny,  2018  151 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Obecná a environmentální mikrobiologie : fascinující, neuvěřitelný a tajemný svět mikrobů v přírodním prostředí / Vladimír Klaban .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2018  488 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena : učební texty pro zdravotnické obory / Margaréta Šulcová .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií,  2018  149 stran   [1, z toho volných 1]
 10. Vzpomínky / Jan Šmarda .  [Tišnov] :  Sursum,  2018  163 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]