Výsledky vyhledávání

 1. ZUD, Zlin University Design .  Zlín :  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací,  2018-  
  https://fmk.utb.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 3, 4
  2018: 1-2
  ZUD, Zlin University Design

  časopis

 2. Studium Artium Magazín .  Olomouc :  Studium Artium, z.s.,  2018-  
  https://studiumartiummagazin.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 7
  2018: 6
  Studium Artium Magazín

  časopis

 3. Fórum pro konzervátory-restaurátory : konference konzervátorů-restaurátorů ... .  Brno :  Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace,  2011-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2019
  2018: R. 2018
  2017: R. 2017
  2016: R. 2016
  2015: R. 2015
  2014: R. 2014
  Fórum pro konzervátory-restaurátory

  časopis

 4. Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění .  Praha :  Praha :  Praha :  Prague :  Praha :  Academia,  Společnost pro estetiku AV ČR  Ústav dějin umění Akademie věd České republiky : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy  Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic  Faculty of Arts, Charles University  1964-  
  Abstrakta
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1
  2004: 1-2, 3-4
  2003: 1-2, 3-4
  2000: 2
  2018: 1-2
  2017: 1-2
  2016: 1-2
  2015: 1-2
  2014: 1-2
  2013: 1-2
  2012: 1-2
  2011: 1-2
  2010: 1-2
  2009: 1-2
  2008: 1-2
  2007: 1/4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-4
  1990: 1-4
  1973: 1-4
  1970: 1-4
  1969: 1-4
  1968: 1-4
  1967: 1-4
  1966: 1-4
  1965: 1-4
  1964: 1-4
  Estetika

  časopis

 5. Sběratel : časopis pro sběratele kuriozit .  Praha :  Praha :  Ústřední kulturní dům železničářů  Klub sběratelů kuriozit  [1966]-  
  www.sberatel-ksb.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 2-4
  1991: 1-2
  1990: 2
  1989: 3
  1988: 1
  časopis

  časopis

 6. Umění a jeho hodnoty : logika umělecké kritiky / Tomáš Kulka .  Praha :  Argo,  2019  258 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 7. Prostory : úvahy, autobiografie, rozhovory / Pavel Korbička (ed.) .  Brno :  VUTIUM,  2019  317 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 8. Metafora & médium / Kateřina Dytrtová .  V Ústí nad Labem :  Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,  2019  197 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 9. Litanie prekariátu = Litany of precariat / Jirka Skála .  V Praze :  Akademie výtvarných umění,  2019  Přibližně 400 nečíslovaných stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
 10. Krajina nesmrtelná? : konfrontace klasických děl krajinomalby s fotografiemi Miloše Spurného .  [Praha] :  Galerie Zezula,  [2019]  12 stran   [1, z toho volných 1]