Výsledky vyhledávání

  1. Spisy z Kapitulního sborníku / Petr Chelčický ; k vydání připravil Jaroslav Boubín .  Praha :  Historický ústav,  2018  500 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Na výsluní Božím : povídky k prvnímu svatému přijímání / Wilhelm Hünermann ; přeložil Alois Hanzelka .  Orlické Podhůří :  Flétna,  [2018]  ©2018  174 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Sedmero apokryfů / Miroslav Žák .  Praha :  Motto,  2018  154 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Spisy z Olomouckého sborníku / Petr Chelčický ; k vydání připravil Jaroslav Boubín .  Praha :  Historický ústav,  2016  382 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Poetika nevyjadriteľného : k literárnemu výrazu diel Terézie od Ježiša a iných kresťanských mystikov / Magda Kučerková, Miroslava Režná .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  2016  89 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Láska jako cesta k Bohu : výběr z díla : Živý, syn Bdícího - Pták - Salamán a Absál - Pojednání o lásce / Ibn Síná (Avicenna) ; přeložila a doprovodnými studiemi opatřila Magdaléna Vitásková .  Praha :  Academia,  2016  187 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Sebe ve mně hledat musíš : básně svaté Terezie od Ježíše / ze španělských originálů obsažených v souborném díle Santa Teresa de Jesús: Obras completas ... s přihlédnutím k jiným vydáním přeložil Miloslav Uličný .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2015  76 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Divotvorní náthové : mystické příběhy jóginů, súfijců a dervišů z hindské a indoperské literatury / z novoindických jazyků a perštiny přeložil Simon Digby ; z angličtiny přeložil Jaromír Máša .  Plzeň :  Siddhaika,  c2014 .  179 s., [16] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  9. Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily / k vydání připravil, z latiny přeložil a poznámkami opatřil Jaroslav Ludvíkovský = Legenda Christiani : vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius / edidit, in linguam Bohemicam verit, commentariis auxit Jaroslav Ludvíkovský .  Praha :  Vyšehrad,  2012 .  171 s., [8] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  10. Síť víry / Petr Chelčický ; [text edičně připravil a komentář napsal Jaroslav Boubín] .  Brno :  Host,  2011 .  412 s.   [1, z toho volných 1]