Výsledky vyhledávání

  1. Sídliště ze sklonku starší doby bronzové v Hodonicích (okr. Znojmo) = Settlement from the end of the Early Bronze Age in Hodonice (Znojmo district) / David Rožnovský s příspěvky J. Kaly a J. Šmerdy .  Brno :  Ústav archeologické památkové péče Brno,  2019  316 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Stonehenge / napsal a některými ilustracemi opatřil Robin Heath ; z anglického originálu Stonehenge: temple of ancient Britain přeložil Petr Holčák .  Praha :  Dokořán,  2019  58 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice / Milan Salaš .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2018  278 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi / Petr Limburský a kol. .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,  2018  642 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  5. Římské a germánské spony ve střední Evropě : (Archeologie barbarů 2012) = Römische und germanische Fibeln in Mitteleuropa : (Archäologie der Barbaren 2012) / Eduard Droberjar - Balázs Komoróczy (eds.) .  Brno :  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.,  2017  528 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Pravěk / autorka: Vlasta Blumentrittová ; ilustrace: Inka Delévová .  [Praha] :  Blug,  [2017]  104 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  7. Nové české depoty doby bronzové : hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 / Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv .  České Budějovice : Praha : Plzeň :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Západočeské muzeum v Plzni,  2017  2 svazky (228, 172 stran)   [1, z toho volných 1]
  8. Den v životě neolitické ženy : vzdělávací komiks / Veronika Mikešová, Michal Puhač .  Praha :  Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.,  2017  36 stran   [2, z toho volných 2]
  9. Nálevkovité poháry na Moravě = Funnelbeaker culture in Moravia / Miroslav Šmíd ; s příspěvkem Martiny Roblíčkové .  Brno :  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.,  2017  417 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Dolní Věstonice - Pavlov / Jiří A. Svoboda .  Praha :  Academia,  2016  399 stran   [1, z toho volných 1]