Výsledky vyhledávání

  1. Carnac : a další megalitická místa v jižní Bretani / Howard Crowhurst ; z anglického originálu Carnac and other megalithic sites in southern Brittany přeložil Petr Holčák .  Praha :  Dokořán, s.r.o.,  2019  58 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Neolit ve východních Čechách : případová studie jeho mladšího vývoje / Pavel Burgert .  Praha :  Academia,  2019  318 stran, 188 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Sídliště ze sklonku starší doby bronzové v Hodonicích (okr. Znojmo) = Settlement from the end of the Early Bronze Age in Hodonice (Znojmo district) / David Rožnovský s příspěvky J. Kaly a J. Šmerdy .  Brno :  Ústav archeologické památkové péče Brno,  2019  316 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Těžba a rituál, paměť a transformace : uzavírky šachet a obětiny z doby bronzové v Krumlovském lese = Mining and ritual, memory and transformation : offerings in shafts and the obliteration of mining areas from the Early Bronze Age in "Krumlovský les" / Martin Oliva .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2019  225 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta = Early Bronze Age settlement area in Brno-Tuřany. Funerary component / Jana Moravcová - Jiří Kala .  Brno :  Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.,  2019  230 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Stonehenge / napsal a některými ilustracemi opatřil Robin Heath ; z anglického originálu Stonehenge: temple of ancient Britain přeložil Petr Holčák .  Praha :  Dokořán,  2019  58 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  7. Nová Ves u Oslavan : významná neolitická lokalita na Moravě / Zdeněk Hájek & Alžběta Čerevková, s příspěvky Martina Kuče a Zdeňka Tvrdého .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2019  444 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice / Milan Salaš .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2018  278 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi / Petr Limburský a kol. .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.,  2018  642 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  10. Nové české depoty doby bronzové : hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013 / Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv .  České Budějovice : Praha : Plzeň :  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ; Západočeské muzeum v Plzni,  2017  2 svazky (228, 172 stran)   [1, z toho volných 1]