Výsledky vyhledávání

  1. Mladiství v procesu poruchové socializace / Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2019  228 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí / Kazimír Večerka, Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2015  160 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže / Markéta Štěchová, Kazimír Večerka .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2014 .  114 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Stát a občan v prevenci kriminality / Jakub Holas, Kazimír Večerka .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2013 .  137 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  5. Mládež o kriminalitě a etice každodennosti / Kazimír Večerka .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2012 .  121 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  6. Ohrožená mládež mezí prevencí a represí / Kazimír Večerka a kol. .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2011 .  185 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  7. Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů : závěrečná zpráva z výzkumu / odpovědný řešitel Kazimír Večerka ; řešitelé Jakub Holas, Jan Tomášek .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2009 .  116 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  8. Mládež v kriminologické perspektivě / Kazimír Večerka ... [et al.] .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2009 .  129 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  9. Občané o kriminalitě a prevenci : závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění / autoři Kazimír Večerka ... [et al.] .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2007 .  112 s., [12] s. příl.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  10. Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí / autoři: Kazimír Večerka ... [et al.] .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2004 .  139 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]