Výsledky vyhledávání

  1. Studie z české morfologie a syntaxe : vybrané stati / Jarmila Panevová .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2019  231 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Mluvnice současné češtiny. 2, Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu / Jarmila Panevová a kolektiv autorů .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum,  2014 .  291 s.   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  3. Language in its multifarious aspects / Petr Sgall ; [edited by Eva Hajičová and Jarmila Panevová] .  Prague :  The Karolinum Press,  2006 .  556 s.   [2, z toho volných 2]
  4. Jak psát a jak nepsat česky / Petr Sgall, Jarmila Panevová .  Praha :  Univerzita Karlova,  2004 .  197 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. I. svazek, Teoretická lingvistika / Eva Hajičová, Jarmila Panevová, Petr Sgall .  Praha :  Karolinum,  2002 .  156 s.   [1, z toho volných 1]
  6. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects / Petr Sgall, Eva Hajičová, Jarmila Panevová .  Praha : Dordrecht :  Academia ; D. Reidel,  1986 .  353 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Formy a funkce ve stavbě české věty / Jarmila Panevová .  Praha :  Academia,  1980 .  222 s   [1, z toho volných 1]
  8. Čas a modalita v češtině / Jarmila Panevová, Evžena Benešová, Petr Sgall .  Praha :  Univerzita Karlova,  1971 .  169 s.   [1, z toho volných 1]