Výsledky vyhledávání

 1. Rodiny se třemi a více dětmi / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová ; spolupráce: Jana Barvíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  149, 4 strany   [1, z toho volných 1]
 2. Rekonstituované rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Olga Nešporová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  161, 4 strany   [1, z toho volných 1]
 3. Sčítání osob bez domova v České republice 2019 : kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS / Olga Nešporová, Petr Holpuch, Kristýna Janurová, Věra Kuchařová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  95, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_458.pdf
 4. Česká rodina na počátku 21. století : životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. ; autorský tým: Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2019  300 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Neúplné rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  216, 6 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  166, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová .  Praha :  VÚPS, v.v.i.,  2018  144, 3 strany   [1, z toho volných 1]
 8. Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách / Věra Kuchařová, Jana Paloncyová, Kristýna Janurová ; spolupráce: Sylva Höhne .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2016  194, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení / Věra Kuchařová, Kristýna Janurová (Peychlová) .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2016  174, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 10. Rodiny s dětmi v České republice : sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2016  176, 5 stran   [1, z toho volných 1]