Výsledky vyhledávání

  1. Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy : zahraniční poznatky / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  81, 6 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity / Martin Holub, Jan Mertl, Pavlína Millionová, Milan Šlapák, Jaroslav Vostatek, Petr Víšek .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  266, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů : rešerše dokumentů / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  87, 6 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Sylva Höhne, Jana Godarová, Robert Jahoda, Věra Kuchařová, Petr Víšek .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  166, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Alchymie nepojistných sociálních dávek / Ladislav Průša, Petr Víšek, Robert Jahoda .  Praha :  Wolters Kluwer,  2014 .  276 s.   [1, z toho volných 0]
  6. Optimalizace sociálních služeb / Petr Víšek, Ladislav Průša .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2012 .  110, 4, [17] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  7. Romové ve městě / autorský kolektiv ; [editor Petr Víšek] .  Praha :  Socioklub,  2002 .  143 s.   [1, z toho volných 1]
  8. O Romech (na co jste se chtěli zeptat) : manuál pro obce / Hana Frištenská, Petr Víšek .  Praha :  Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,  2002 .  141 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Společenská péče o staré občany / Karel Nový, Petr Víšek .  Praha :  Práce,  1988 .  149 s.   [1, z toho volných 1]