Výsledky vyhledávání

  1. Mladiství v procesu poruchové socializace / Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2019  228 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí / Kazimír Večerka, Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2015  160 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže / Markéta Štěchová, Kazimír Večerka .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2014 .  114 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie : závěrečná zpráva / Markéta Štěchová, Marina Luptáková, Bedřiška Kopoldová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2008 .  111 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  5. Interetnické konflikty : jejich příčiny a dopady z pohledu teorie a empirických sond / odpovědná řešitelka Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2004 .  163 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  6. Právní ochrana etnických menšin v ČR : závěrečná zpráva z výzkumu / odpovědná řešitelka výzkumu Markéta Štěchová ; spoluřešitelé Petr Kotulan ... [et al.] .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2002 .  232 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  7. Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti / Markéta Štěchová .  Praha :  Institut pro kriminologii a sociální prevenci,  2001 .  55 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  8. Problémové děti ve školských výchovných zařízeních / Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová .  Praha :  Knok polygrafie,  2000 .  83 s.   [1, z toho volných 1]