Výsledky vyhledávání

  1. Depistáž v sociální práci na obecních úřadech / Olga Hubíková, Jana Havlíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha, výzkumné centrum Brno,  2020  204, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce : poznatky ze sociální práce na obecních úřadech / Olga Hubíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno,  2019  84, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná zpráva / Olga Hubíková, Jana Havlíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno,  2019  235, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech / Olga Hubíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno,  2018  101, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  5. Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení / Jana Havlíková, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2017  125, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: příklad řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2017  75, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Role sociální práce a uplatňování situačního přístupu v rámci řízení o příspěvku na péči / Jana Havlíková, Olga Hubíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2015  116, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  8. Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory : závěrečná zpráva z výzkumu / Libor Musil, Kateřina Kubalčíková, Olga Hubíková .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2006 .  136, 9 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : zpráva ze třetí fáze výzkumu / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2003 .  39, vii s.   [1, z toho volných 1]
  10. Standardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie) / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková .  Praha :  VÚPSV, výzkumné centrum Brno,  2003 .  74, ix s.   [1, z toho volných 1]