Výsledky vyhledávání

  1. Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování ČR pro roky 2014-2020 / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i., Výzkumné centrum Brno,  2019  71, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR / Ivana Šimíková a kolektiv .  Praha :  VÚPSV, v.v.i., výzkumné centrum Brno,  2019  91, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence : rozbor problému a vyhodnocení nástrojů / Ivana Šimíková, Robert Trbola, Jan Milota, Magda Frišaufová, Jiří Vyhlídal .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2016  119 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2016  72, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Jahoda a Jana Godarová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2015  156, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  6. Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení / Ivana Šimíková, Jiří Vyhlídal .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2015  69, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize / Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková .  Praha :  VÚPSV,  2013 .  95, 3 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze : zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze / Ivana Šimíková .  Praha :  VÚPSV,  2012 .  67, 5 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Hledání příkladů dobré praxe : programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce / Ivana Šimíková .  Praha :  VÚPSV,  2011 .  73, 6 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) / Robert Jahoda, Pavel Kofroň, Ivana Šimíková .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2008 .  88, 11 s. [18] s. tab. příl.   [1, z toho volných 1]