Výsledky vyhledávání

  1. Rodiny se třemi a více dětmi / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová ; spolupráce: Jana Barvíková .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  149, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  2. Rekonstituované rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Olga Nešporová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  161, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  3. Česká rodina na počátku 21. století : životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová a kol. ; autorský tým: Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Kristýna Janurová, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová, Lucie Vidovićová .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON) : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2019  300 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Neúplné rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra Kuchařová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  216, 6 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2018  137, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  6. Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová .  Praha :  VÚPS, v.v.i.,  2018  144, 3 strany   [1, z toho volných 1]
  7. Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku / Jana Barvíková, Jana Paloncyová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2018  189, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  8. Tagesmutter/Tagesvater v Německu / Jana Barvíková, Jana Paloncyová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2018  139, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  9. Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách / Věra Kuchařová, Jana Paloncyová, Kristýna Janurová ; spolupráce: Sylva Höhne .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2016  194, 5 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Rodiny s dětmi v České republice : sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky / Sylva Höhne, Věra Kuchařová, Jana Paloncyová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2016  176, 5 stran   [1, z toho volných 1]