Výsledky vyhledávání

  1. Vývoj kodifikace české výslovnosti / Veronika Štěpánová .  Praha :  Academia,  2019  287 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Spisovné tvarosloví u dětí staršího školního věku / Pavel Sojka .  Praha :  Vydavatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,  2017  245 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Jazyk : jeho český příběh : prvních tisíc let 800-1800 : malý průvodce cestami české lingvoekologie / Jiří Marvan .  V Praze :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2015  455 stran   [1, z toho volných 0]
  4. Čeština na rozcestí / Jana Svobodová .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2014 .  135 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Čeština bez příkras / Petr Sgall, Jiří Hronek .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum,  2014 .  153 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Akademická gramatika spisovné češtiny / František Štícha a kol. .  Praha :  Academia,  2013 .  974 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci / Jana Svobodová ... [et al.] .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta,  2011 .  233 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Kultura a struktura českého jazyka / František Daneš .  Praha .  Karolinum,  2009 .  511 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Základy české ortoepie / Jiří Zeman .  Hradec Králové :  Gaudeamus,  2008 .  186 s.   [1, z toho volných 0]
  10. Teorie jazykové kultury po roce 1945 / Václav Cvrček .  Praha :  Karolinum,  2006 .  123 s.   [2, z toho volných 2]