Výsledky vyhledávání

  1. 75, 25 let Městského divadla Brno : půlstoletí Městského divadla Brno : čtvrtstoletí Městského divadla Brno / Městské divadlo Brno .  [Brno] :  MdB,  [2020]  ©2020  295 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Karel Jaromír Erben, Kytice / program připravila Ilona Smejkalová .  Praha :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  143 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  3. Jáchym Topol, Kouzelná země / program připravil Jan Tošovský .  Praha :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  169 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  4. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou : rozhlasové rozhovory Olgy Jeřábkové s předním českým teatrologem / Margita Havlíčková (ed.) .  Brno :  Masarykova univerzita,  2019  68 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Semafor : šedesát let v jednom představení / .  Brno :  CPress,  2019  80 stran   [2, z toho volných 1]
  6. Verdi, Requiem : 5. dubna 2019 v Národním divadle = 5 april 2019 at the National Theatre / program připravil: Beno Blachut ml. ; překlad do angličtiny: Hilda Hearne .  Praha :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  35 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Zábradlí 1958-2018 : od Vyskočila k Mikuláškovi / Ilona Smejkalová .  Praha :  Divadlo Na zábradlí,  2019  197 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Východočeské divadlo Pardubice / text a výběr citací Tomáš Syrovátka .  Pardubice :  Východočeské divadlo Pardubice,  2019  213 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Sestup ke kořenům : divadlo jako hledání jedinečnosti lidské identity / Břetislav Rychlík .  Brno :  Janáčkova akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny,  2019  262 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Činohra Národního divadla 2019/2020 = The National Theatre Drama 2019/2020 / připravily Nina Jacques, Marta Ljubková, Kateřina Ondroušková .  Praha :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  107, 113 stran, 10 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]