Výsledky vyhledávání

 1. Indexy cen zemědělských výrobců za leden - prosinec ... / zpracoval: Odbor statistiky cen .  Praha :  Český statistický úřad,  [2009]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: R. 2020
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  Indexy cen zemědělských výrobců za leden - prosinec

  časopis

 2. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění leden - prosinec ... = Consumer price indices (cost-of-living) - detailed information January - December ... / zpracoval odbor statistiky cen .  Praha :  Český statistický úřad,  [1996]-  Praha  Český statistický úřad .  
  Obsah - 2009 Obsah - 2010
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: R. 2020
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění leden - prosinec

  časopis

 3. Produkce, využití a odstranění odpadů v roce ... = Generation, recovery and disposal of wastes in ... / Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí, Český statistický úřad .  Praha :  Český statistický úřad,  [2003?]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  Produkce, využití a odstranění odpadů v roce

  časopis

 4. Indexy cen tržních služeb v produkční sféře leden - prosinec ... = Price indices market services in the business sphere January - December ... / zpracoval: Odbor statistiky cen .  Praha :  Český statistický úřad,  [2010]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: R. 2020
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  časopis

  časopis

 5. Výroční zpráva ... : Moravská zemská knihovna .  Brno :  Moravská zemská knihovna,  2002-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2007: R. 2006
  2006: R. 2005
  2002: R. 2001
  časopis

  časopis

 6. Zaostřeno na ženy, na muže = Focused on women, on men / zpracoval odbor informačních služeb .  Praha :  Český statistický úřad,  [200-]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2017: R. 2017
  2016: R. 2016
  2015: R. 2015
  2008: R. 2008
  2005: R. 2005
  2004: R. 2004
  2002: R. 2002
  2001: R. 2001
  Zaostřeno na ženy, na muže

  časopis

 7. Statistická ročenka Středočeského kraje ... = Statistical Yearbook of the Středočeský Region .... Souborné informace .  Praha :  Český statistický úřad,  [2001]-  
  https://www.czso.cz/csu/xs
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2002: R. 2002
  2020: R. 2020
  2019: R. 2019
  2018: R. 2018
  2017: R. 2017
  2016: R. 2016
  2015: R. 2015
  2014: R. 2014 + CD
  2013: R. 2013 + CD
  2012: R. 2012
  2011: R. 2011 + CD
  2010: R. 2010
  2009: R. 2009
  2008: R. 2008 + CD
  2007: R. 2007
  Statistická ročenka Středočeského kraje

  časopis

 8. Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok ... = Agrarian external trade of the Czech Republic yearbook ... .  Praha :  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,  Ústav zemědělské ekonomiky a informací  [1993?]-  
  https://www.uzei.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 118/2020
  2019: 117/2019
  2018: 115/2018
  1998: R. 1997
  Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok

  časopis

 9. Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce ... / zpracoval odbor šetření v domácnostech = Household income and living conditions in the CR ... / prepared by Household Survey Department .  Praha :  Český statistický úřad,  [2006]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  2011: R. 2010
  Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce

  časopis

 10. Spotřeba potravin v roce ... = Food consumption in ... / zpracoval odbor statistiky šetření u domácností .  Praha :  Český statistický úřad,  2000-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: R. 2019
  2019: R. 2018
  2018: R. 2017
  2017: R. 2016
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2014: R. 2013
  2013: R. 2012
  2012: R. 2011
  2011: R. 2010
  2002: R. 2001
  2001: R. 2000
  2000: R. 1999
  Spotřeba potravin v roce

  časopis