Výsledky vyhledávání

  1. Kůň, který uměl počítat : proč je důležité myslet kriticky / Thomas E Heinzen, Scott O. Lilienfeld, Susan A Nolan ; z anglického originálu The horse that won't go away přeložila Alžběta Jamieson .  Praha :  Portál,  2019  159 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Inkluze v mateřské škole : děti s PAS, ADHD a handicapem / Martina Mazánková .  Praha :  Portál,  2018  119 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Domluvíme se : brožura k projektu Znakovka do škol 2 .  Plzeň :  Šrédl,  [2018]  ©2018  20 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Komunikační systém - VOKS / Margita Knapcová .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  [2018]  ©2018  98 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Řeklo jaro létu : básničky a písničky / Hana Zobačová ; ilustrace: Vendula De Mesel ; rozkreslení textů: Marie Dovrtělová .  V Praze :  Pasparta,  2017  20 stran, 18 nečíslovaných listů obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  6. Karty pro komunikaci s neslyšícími u mimořádných událostí : metodická pomůcka / autoři: Soňa Pančochová, Radek Polášek, Mirka Tylová .  Praha :  MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,  2016  18 listů, 2 nečíslované listy obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  7. Slovník znakového jazyka, aneb, Znakovka do škol / ilustrace, obálka a grafická úprava Petr Šrédl .  Plzeň :  Šrédl Petr,  2017  40 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Obrázkovník pro nácvik správného chování. Bezpečnost / Hana Zobačová, Klára Weishäupelová-Hockeová .  V Praze :  Pasparta,  2017  51 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Komunikace v teorii a praxi speciální pedagogiky / Jarmila Klugerová a kol. .  Praha :  Univerzita Jana Amose Komenského,  2017  138 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Vady řeči u dětí : návody pro praxi / Ilona Kejklíčková .  Praha :  Grada,  2016  222 stran   [1, z toho volných 1]