Výsledky vyhledávání

  1. Boží Syn z Nazareta : Ježíš v novozákonních spisech / Thomas Söding ; z německého originálu Der Gottessohn aus Nazareth. Das Menschsein Jesu im Neuen Testament ... přeložila Helena Medková .  V Praze :  Vyšehrad,  2020  410 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Církev jako matka a pastýřka : pastorační kultura papeže Františka / Paul M. Zulehner ; z německého originálu Ich träume von einer Kirche als Mutter und Hirtin ... přeložila Karla Korteová .  V Praze :  Vyšehrad,  2019  130 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele / Filip Čapek .  Praha :  Vyšehrad,  2018  295 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Krypta : kapitoly z dějin křesťanství od středověku po současnost / Hubert Wolf ; z německého originálu Krypta: Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte ... přeložila Karla Korteová .  V Praze :  Vyšehrad,  2018  186 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Západ a jeho víra : 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace / Tomáš Petráček .  V Praze :  Vyšehrad,  2017  143 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Biblické divy a zázraky : nadčasový existenciální význam / Josef Imbach ; z německého originálu Wunder: Eine existentielle Auslegung ... přeložila Karla Korteová .  Praha :  Vyšehrad, spol. s r.o.,  2017  202 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Žena v dějinách křesťanství / Hans Küng ; z německého originálu Die Frau im Christentum ... přeložila Petra Švecová .  Praha :  Vyšehrad,  2017  130 stran   [1, z toho volných 1]
  8. A učil je v podobenstvích : Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry / Josef Imbach ; z německého originálu Und lehrte sie in Bildern: die Gleichnisse Jesu - Geschichten für heute ... přeložila Karla Korteová .  Praha :  Vyšehrad,  2016  203 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Církev, tradice, reforma : odkaz Druhého vatikánského koncilu / Tomáš Petráček .  V Praze :  Vyšehrad,  2016  246 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Modlitba je řeč víry : jak se dnes můžeme modlit / Otto Hermann Pesch ; z německého originálu Sprechender Glaube ... přeložila Helena Medková .  Praha :  Vyšehrad,  2016  113 stran   [1, z toho volných 1]