Výsledky vyhledávání

  1. Kognitivně-behaviorální přístupy v praxi pedagoga / Nora Gavendová .  Praha :  Grada,  2021  96 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Sociální andragogika : andragogika v procesu socializace člověka / Jan Barták, Milan Demjanenko .  Praha :  Grada,  2021  291 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu / Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová, Bibiána Hlebová a kolektiv .  Praha :  Grada,  2020  218 stran   [1, z toho volných 0]
  4. Sebevýchova : teorie a praxe ovlivňování sebe sama / Michal Zvírotský .  Praha :  Grada,  2020  224 stran   [2, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí : optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace / Lenka Theodora Ficová .  Praha :  Grada,  2020  172 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Krizové situace ve škole : bezpečnostní problematika ve školní praxi / Miroslava Kovaříková .  Praha :  Grada,  2020  125 stran   [2, z toho volných 2, Ve volném výběru 1]
  7. Výchova dívek v Čechách a na Moravě : školství v 19. století genderovou perspektivou / Eva Dvořáková Kaněčková .  Praha :  Grada,  2020  199 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Pedagogika / Dagmar Šafránková .  Praha :  Grada,  2019  368 stran   [4, z toho volných 2, Ve volném výběru 1]
  9. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda .  Praha :  Grada,  2019  216 stran   [2, z toho volných 1]
  10. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností : u dětí od narození do tří let věku / Barbora Červenková .  Praha :  Grada,  2019  213 stran   [1, z toho volných 1]