Výsledky vyhledávání

  1. Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí : optické a akustické vnímání, jemná motorika a prostorová orientace / Lenka Theodora Ficová .  Praha :  Grada,  2020  172 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Znevýhodněný žák : deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu / Milan Valenta, Lenka Morávková Krejčová, Bibiána Hlebová a kolektiv .  Praha :  Grada,  2020  218 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Sebevýchova : teorie a praxe ovlivňování sebe sama / Michal Zvírotský .  Praha :  Grada,  2020  224 stran   [1, z toho volných 0]
  4. Zraková postižení : behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami / Pavel Beneš .  Praha :  Grada,  2019  135 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů / Michaela Pugnerová a kolektiv .  Praha :  Grada,  2019  276 stran   [1, z toho volných 0]
  6. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda .  Praha :  Grada,  2019  216 stran   [2, z toho volných 2, Ve volném výběru 1]
  7. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností : u dětí od narození do tří let věku / Barbora Červenková .  Praha :  Grada,  2019  213 stran   [1, z toho volných 0]
  8. Pedagogika / Dagmar Šafránková .  Praha :  Grada,  2019  368 stran   [4, z toho volných 0]
  9. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele / Markéta Švamberk Šauerová .  Praha :  Grada,  2018  276 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Prvopočáteční čtení a psaní / Martina Fasnerová .  Praha :  Grada,  2018  282 stran   [1, z toho volných 0]