Výsledky vyhledávání

 1. Veřejné zakázky v praxi : aktuality, rady, názory a užitečné informace .  Praha :  Forum,  2013-  
  https://www.forum-media.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: leden, březen, květen, červenec
  2019: leden, březen, květen, červenec, září, listopad
  2018: květen, červenec, září, listopad
  2017/2018: 1-6
  2016/2017: 1-6
  2015/2016: 1-6
  2014/2015: 1-5
  2013/2014: 1-6
  Veřejné zakázky v praxi

  časopis

 2. Poradce ... .  Český Těšín :  Poradce,  1996-  
  http://www.i-poradce.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2021: 1, 2/3
  2020: 1, 2, 3/4, 5/6, 7, 8, 9/10 + CD, 11, 12, 13
  2019: 1, 2, 3, 4, 5/7, 8/9, 10 + CD, 11, 12/13
  2018: 1, 2, 3, 4, 5/6 + CD, 7, 8/9, 10 + CD, 11, 12, 13
  2017: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 12/13
  2016: 1, 2, 3-4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12/13
  2015: 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9 + CD, 10, 11, 12/13
  2014: 1, 2, 3/4 + CD, 5, 5, 7, 8/9, 10, 11, 12/13
  2013: 1, 2, 3, 4/5, 6, 7/8, 9, 10, 11/12, 13
  2012: 1, 2, 3, 4/5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12/13
  2010: 1/2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11/12 + CD, 13
  2009: 1, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12/13
  2008: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 + Rejstřík
  2007: 1, 2, 3, 4, 5 + CD, 6, 7, 8 + CD, 9, 10, 11, 12, 13
  2006: 10 + CD, 11 + Příl., Rejstřík Poradce č. 1-6/2006, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Rejstřík podle hesel od A po Z, 13 + CD
  2005: 1, 2, 3, 4, 5 + Příl. + CD, 6 + Příl., 7, 8 + Příl + CD, 9 + Příl., 10 + Příl. + CD, 11 + CD, 12, 13 + Rejstřík
  2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 + Rejstř.
  2003: 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8-9, 10, 11, 12, 13+CD
  2002: 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 13+CD+Rejstřík, 11/12
  2001: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 11/12, 5/6, 7/8
  2000: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12/13, 5/6, 7/8
  1999: 1/2-4 + 4x Příl., 5/6-8 + Příl., 9-13 + Příl. + CD
  1998: 2-4+ 4x Příl., 10-12/13 + 2x Příl. + CD, 5/6-8/9
  1997: 1-7, 8-13 + 2x Příl.
  1996: 1, 3-7, 8/9-13 + Příl. I-II
  Poradce

  časopis

 3. Praktický lékař : časopis pro další vzdělávání lékařů .  Praha :  Praha :  Mladá generace lékařů při Ú.J.Čs.L.,  Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně  1921-  
  http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 3-6
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-10/12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12 + 2x Suppl.
  2004: 1-12 + Suppl.
  2003: 1-12 + Suppl.
  2002: 1-12 + Suppl.
  2001: 1-12 + Suppl.
  2000: 1-12 + 2x Suppl.
  1999: 1-12
  1998: 1-12 + 2x Příl.
  1997: 1-12 + Příl.
  1996: 1-12 + 2x Suppl.
  1995: 1-12 + 3x Suppl.
  1994: 1-12
  1993: 1-12
  1992: 1-12
  1991: 1-24
  1990: 1-24
  1989: 1-24
  1988: 1-24
  Praktický lékař

  časopis

 4. 4.Host

  Host : literární měsíčník .  Brno :  Brno :  Brno :  Dušan Skála,  Host  Spolek přátel vydávání časopisu Host  [1985]-  
  http://www.hostbrno.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2, 3, 4
  2019: 1-5, 6-10
  2018: 1-5, 6-10
  2017: 1-5 + Příl., 6-10
  2016: 1-5, 6-10
  2015: 1-5, 6-10
  2014: 1-5, 6-10
  2013: 1-10
  2012: 1-10
  2011: 1-10
  2010: 1-10
  2009: 1-10
  2008: 1-10 + Příl.
  2007: 1-10 + Příl.
  2006: 1-10
  2005: 1-10
  2004: 1-10
  2003: 1-10
  2002: 1-10
  2001: 1-10
  2000: 1-10
  1999: 2-10
  1998: 2-10
  1994: prosinec 93-leden 94
  1993: 1-2, 5-6
  1992: 8
  1991: 7
  1990: 1
  Host

  časopis

 5. Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Státní nakladatelství učebnic,  Státní pedagogické nakladatelství  Nakladatelství Československé akademie věd  Academia  Polygrafia  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy  [1951]-  
  http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-6
  2015: 1-5
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1-4
  2001: 1-4
  2000: 1-4
  1999: 1-4
  1998: 1-4
  1997: 1-4
  1996: 1-4 + Mimoř. č.
  1995: 1-4
  1994: 1-4
  1993: 1-4
  1992: 1-4
  1991: 1-5/6
  1990: 1-6
  1989: 1-6
  1988: 1-6
  1987: 1-6
  1986: 1-6
  1985: 1-6
  1984: 1-6
  1983: 1-6
  1982: 1-6
  1981: 1-6
  1980: 1-6
  1979: 1-6
  1978: 1-6
  1977: 1-6
  1976: 1-6
  1975: 1-6
  1974: 1-3, 4-6
  1973: 1-6
  1972: 2-6
  1971: 1-3, 4-6
  1970: 1-3, 4-6
  1969: 1-3, 4-6
  1968: 1-3, 4-6
  1967: 1-3
  1966: 1-6
  Pedagogika

  časopis

 6. Právněhistorické studie ... .  Praha :  Ústav právních dějin právnické fakulty UK : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum,  [1955]-   [Objednaný dokument]
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: Sv. 50/1
  2019: Sv. 49/1, Sv. 49/2
  2018: Sv. 48/1-48/2
  2017: Sv. 47/1-47/2
  2016/2017: Sv. 46/1-46/2
  2013: Sv. 43
  2012: Sv. 41, Sv. 42
  2009: Sv. 40
  2007: Sv. 38, Sv. 39
  2005: Sv. 37
  2003: Sv. 36
  2000: Sv. 35
  1997: Sv. 34
  1993: Sv. 33
  1990: Sv. 31
  1989: Sv. 29, Sv. 30
  1987: Sv. 28
  1986: Sv. 27
  1984: Sv. 26
  1983: Sv. 25
  1981: Sv. 24
  1980: Sv. 23
  1979: Sv. 22
  1978: Sv. 21
  1977: Sv. 20
  1975: Sv. 19
  1974: Sv. 18
  1973: Sv. 17
  1971: Sv. 15, Sv. 16
  1969: Sv. 14
  1967: Sv. 13
  1966: Sv. 12
  1965: Sv. 11
  1964: Sv. 10
  1962: Sv. 8
  Právněhistorické studie

  časopis

 7. Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu .  Praha :  Svaz chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu,  [1992]-  
  https://www.cestr.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1
  2019: 1, 2, 3
  2018: 1-3
  2017: 1-3
  2016: 1-3
  2015: 1-3
  2014: 1-3
  2013: 1-3
  2012: 1-3
  2011: 1-3
  2010: 1-3
  2009: 1-3
  2008: 1-3
  2007: 1-3
  2006: 1-3
  2005: 1-3
  2004: 2-3
  Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu

  časopis

 8. Research in Agriculture Engineering = Zemědělská technika .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  2000-  
  http://www.agriculturejournals.cz/web/rae.htm
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1
  2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4 + Spec.
  2016: 1-4 + Spec.
  2015: 1-4 + Spec.
  2014: 1-4 + Spec.
  2013: 1-4 + Spec.
  2012: 1-4
  2011: 1-4 + Spec.
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4
  2002: 1, 3-4
  2001: 2-4
  2000: 1-4
  Research in Agriculture Engineering

  časopis

 9. Packaging : odborný časopis pro obaly, logistiku a transport .  Praha :  Richtr & Co,  [1997]-  
  http://www.packaging-cz.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2
  2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  2018: 1-6
  2017: 1-6
  2016: 1-6
  2015: 1-6
  2014: 1-6
  2013: 1-6
  2012: 1-6
  2011: 1-6
  2010: 1-6
  2009: 1-6
  2008: 1-6
  2007: 1-6
  2006: 1-6
  2005: 1-6
  2004: 1-6
  Packaging

  časopis