Výsledky vyhledávání

  1. Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019 / uspořádali Pavla Machalíková, Taťána Petrasová a Tomáš Winter .  Praha :  Academia,  2020  268 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Neviditelný císař : Napoleon na Elbě / Mark Braude ; z anglického originálu The invisible emperor ... Dina Podzimková .  Praha :  Beta,  2020  374 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Kariéra s paletou : umělec, umění a umělectví v 19. století / Eva Bendová, Pavla Machalíková (edd.) .  Brno : Plzeň :  B&P Publishing, z.ú. ; Západočeská univerzita v Plzni,  [2019]  ©2019  162 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. The forged Dvůr Králové and Zelená Hora Manuscripts / Dalibor Dobiáš .  [Prague] :  Centre for Administration and Operations of the CAS,  2019  29 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Otec a syn Trenkwaldovi a další zhotovitelé praporů v 19. století v českých zemích / Aleš Brožek, Jan Vereščák .  Liberec :  Libea, s.r.o.,  2019  153 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Nerudův verš / Jakub Říha .  Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,  2019  158 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Popis Králowstwí českého, čili, Podrobné poznamenání wšech dosawadních krajůw, panstwí, statkůw, měst, městeček a wesnic, někdejších hradůw a twrzí, též samot a zpustlých osad mnohých w zemi České, s udáním jejich obywatelstwa dle popisu r. MDCCCXLIII wykonaného / w jazyku českém i německém zhotowil a wydal František Palacký .  Brno :  Ivo Sperát,  2019  viii, 608 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Smetana, Dalibor / program připravil: Beno Blachut ml. ; překlad do angličtiny: Hilda Hearne .  V Praze :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  109 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Lev Nikolajevič Tolstoj, Anna Karenina : šestá inscenace sedmdesáté čtvrté sezony 2018/2019 : premiéra 23. a 24. února 2019 / texty: Ivo Pospíšil, Ladislav Zadražil, Jiří Záviš .  Brno :  Městské divadlo Brno,  [2019]  187 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  10. Labutí jezero = Swan lake / autoři textů: Filip Barankiewicz, Helena Kazárová, John Cranko ; překlad: Hilda Hearne .  [Praha] :  Národní divadlo,  [2019]  ©2019  117 stran   [1, z toho volných 1]