Výsledky vyhledávání

 1. Současná švédská literatura .  V Praze :  Skandinávský dům, z.s.,  2020  35 stran   [1, z toho volných 1]
  Současná švédská literatura

  kniha

 2. Česko-německá literární křižovatka : kapitoly k dějinám literatury a překladu / Gabriela Veselá .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2020  647 stran   [1, z toho volných 1]
  Česko-německá literární křižovatka

  kniha

 3. Na cestě k Shakespearovi : (překladatelské reflexe) / Jiří Josek ; editorka Zuzana Josková .  Praha :  KANT - Karel Kerlický pro AMU,  2019  201 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  Na cestě k Shakespearovi

  kniha

 4. Poslyš vyprávění z časů tvých otců : příběhy ze starého Egypta / Diana Míčková & Dorotea Wollnerová .  Praha :  Academia,  2019  200 stran   [1, z toho volných 1]
  Poslyš vyprávění z časů tvých otců

  kniha

 5. Mistr, který létal na větru : staročínská kniha Lie-c' / Jan Beran .  Praha :  Academia,  2019  522 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  Mistr, který létal na větru

  kniha

 6. Metody překladu a transkulturní validace zahraničních nástrojů / Petra Mandysová .  [Pardubice] :  Univerzita Pardubice,  2019  128 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  Metody překladu a transkulturní validace zahraničních nástrojů

  kniha

 7. Rilkovy "Duineser Elegien" : interpretace (a deklamace) / Miloš Kučera .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum,  2019  231 stran   [1, z toho volných 1]
  Rilkovy "Duineser Elegien"

  kniha

 8. O povinnostech = De officiis ; Pravda hovoří k Rafaelu kardinálu Riariovi o výchově vladaře = Veritas de institutione principis ad Raphaelem Riarium cardinalem / Marsilio Ficino ; úvodní studii napsal, edici listů připravil a listy přeložil Tomáš Nejeschleba ; starší české překlady listů vydala Marcela Koupilová .  Praha :  OIKOYMENH,  2019  115 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  O povinnostech

  kniha

 9. České tváře Johna Donna : česká překladová recepce poezie Johna Donna a poetika jeho hlavních překladů / Zuzana Šťastná .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2019  196 stran   [1, z toho volných 1]
  České tváře Johna Donna

  kniha

 10. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky / Jana Nechutová, Jana Malá .  Brno :  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita,  2019  182 stran   [1, z toho volných 1]
  Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři

  kniha