Výsledky vyhledávání

  1. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická / Bohumil Vykypěl .  Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2011 .  327 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Staré germánské jazyky : historický a gramatický přehled / Václav Blažek ; editace Michal Schwarz .  Brno :  Masarykova univerzita,  2011 .  163 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics : proceedings of the colloquium on the ancient Indo-European languages and the early stages of the modern Romance, Germanic and Slavonic languages : 28 September - 1 October 2008, Brno / edited by Kateřina Loudová & Marie Žáková .  Brno :  Masaryk University,  2009 .  367 s.   [1, z toho volných 1]
    Obsah
  4. Řecko-latinská syntax v evropském kontextu / Antonín Bartoněk .  Brno :  Masarykova univerzita,  2008 .  219 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická / Bohumil Vykypěl .  V Brně :  Masarykova univerzita,  2004 .  235 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Současné germánské jazyky = Sovremennyje germanskije jazyki / V.P. Berkov ; překlad Renata Blatná .  Praha :  Karolinum,  2002 .  323 s.   [1, z toho volných 1]