Výsledky vyhledávání

  1. Synové boha Slunce : vzestup a pád říše Inků / Eva Farfánová Barriosová .  Praha :  Vyšehrad,  2019  440 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Sociologie v procesu poznávání společnosti : k dialekticko-materialistickému pojetí sociologie / Lubomír Vacek .  Praha :  OREGO,  2019  111 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Volný čas, společnost, kultura : Česko - Slovensko / Ivan Chorvát (editor), Jiří Šafr (editor), Roman Hofreiter, Věra Patočková, Miroslav Paulíček, Milan Zeman .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  2019  248 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Společenská role módy po vzniku Československé republiky : sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze ve spolupráci s knihovnou AV ČR 27. září 2018 / Alena Nachtmannová, Olga Klapetková edd. .  Praha :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,  2019  127 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Cizinci v Brně : vztahy, vazby a sítě podpory / Daniel Topinka, Tomáš Janků et al. .  Brno :  Barrister & Principal,  2018  223 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Léčivé faktory pro sociální organismus = Heilfaktoren für den sozialen Organismus / Rudolf Steiner .  Samotišky :  Michael,  2018  246 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Jedinec a společnost : úvahy nad konceptem homo sociologicus / Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2018  171 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Utopie pravidel : o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie / David Graeber ; přeložil Pavel Pokorný .  Praha :  Prostor,  2017  281 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Jeden den ve středověku / editoři Martin Nodl, Petr Sommer ; autoři Pavlína Cermanová ... [et al.] .  Praha :  Nakladatelství Lidové noviny,  2014 .  216 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa / Eduard Kubů (Hg.) ... [et al.] .  Praha : Berlin :  Dokořán ; BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag,  2013 .  686 s.   [1, z toho volných 1]