Výsledky vyhledávání

 1. Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  50, 4 strany   [1, z toho volných 1]
  http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_457.pdf
 2. Trh práce po krizi / Jan Vlach, Jaromíra Kotíková .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.,  2019  45, 4 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, do oblasti vzdělávání a oblasti sociálních systémů : rešerše dokumentů / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  87, 6 stran   [1, z toho volných 1]
 4. Dopady digitalizace, automatizace a robotizace na trh práce, vzdělávání a sociální systémy : zahraniční poznatky / Jaromíra Kotíková, Arno Kraus, Jarmila Modrá, Pavlína Šťastnová, Jana Váňová, Petr Víšek, Helena Vychová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i. Praha,  2019  81, 6 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Bariéry a potřeby osob ohrožených závislostmi : (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) / Petr Hrouzek, Jaromíra Kotíková, Petr Pavlíček, Artem Vartanyan .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  64, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Projekce absolventů škol : výpočet a výsledky / Jaromíra Kotíková, Pavlína Šťastnová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2019  125, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR / Petr Džambasov, Jaroslav Dostál, Jaromíra Kotíková, Robert Rücker .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2017  96, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová .  Praha :  VÚPSV, v.v.i.,  2015  121, 5 stran   [1, z toho volných 1]
 9. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU / Jaromíra Kotíková a kol. .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2013 .  69, 5 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU / Jaromíra Kotíková a kol. .  Praha :  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2013 .  109, 5 s.   [1, z toho volných 1]