Výsledky vyhledávání

  1. Dějiny Ukrajiny / Jan Rychlík, Bohdan Zilynskyj, Paul Robert Magocsi .  Praha :  NLN,  2022  527 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Dějiny Běloruska / Alena Marková, Heinadź Sahanovič, Zachar Šybieka .  Praha :  NLN,  2021  302 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Dějiny Egypta / Eduard Gombár, Ladislav Bareš, Rudolf Veselý .  Praha :  NLN,  2021  848 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Dějiny Walesu / Blanka Říchová .  Praha :  NLN,  2020  495 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Dějiny Chorvatska / Jan Rychlík, Milan Perenćević .  Praha :  NLN,  2020  592 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Dějiny Azorských ostrovů a Madeiry / Jan Klíma .  Praha :  NLN,  2020  338 stran   [1, z toho volných 0]
  7. Dějiny Švýcarska / Werner H. Meyer, Georg Kreis .  Praha :  NLN,  2019  289 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Dějiny Česka / Jan Klápště, Ivan Šedivý (eds.) .  Praha :  NLN,  2019  349 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Dějiny Angoly / Jan Klíma .  Praha :  NLN,  2019  493 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Dějiny Vietnamu / Lucie Hlavatá, Ján Ičo, Petra Karlová, Karel Kučera, Mária Strašáková, Šárka Šimečková .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2018  552 stran   [1, z toho volných 1]