Výsledky vyhledávání

 1. Oceňování : zákon o oceňování majetku : vyhláška o oceňování majetku : další předpisy : podle stavu k .  Ostrava :  Sagit,  1995-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1328 k 5.8.2019
  2018: 247 k 15.1.2018
  2017: 1167 k 1.1.2017
  2016: 1108 k 1.1.2016
  2014: 1004 k 13.1.2014, 1043 k 29.9.2014
  2013: 931 k 7.1.2013
  2012: 868 k 1.1.2012
  2011: 815 k 1.1.2011
  2010: 778 k 11.1.2010
  2009: 711 k 12.1.2009
  2008: 654 k 21.1.2008
  2007: 596 k 1.1.2007
  2005: 484 k 1.2.2005
  2004: 416 k 23.1.2004
  2003: 363 k 15.1.2003
  2001: 293 k 9.11.2001
  1996: 71 k 1.3.1996
  1995: 32 k 1.1.1995
  Oceňování

  časopis

 2. Úřední oceňování majetku ... : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. ... Sb. ..., vyhláška Ministerstva financí č. ... Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. ... Sb. ... : účinnost od ... / Albert Bradáč, Vlasta Scholzová, Pavel Krejčíř .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  [1995]-   svazků  
  Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vyhláška ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění platném od 1.10.2001 : úplné znění : komentář oceňování nemovitostí, oceňování věcných břemen, oceňování věcí movitých /
  Úřední oceňování majetku 2004 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. : vyhláška ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. (účinnost od 1.1. 2004) : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých /
  Úřední oceňování majetku 2005 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění : vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004 Sb. : (účinnost od 1.1.2005) : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých /
  Úřední oceňování majetku 2007
  Úřední oceňování majetku 2008
  Úřední oceňování majetku 2009
  Úřední oceňování majetku 2010
  Úřední oceňování majetku 2011
  Úřední oceňování majetku 2013
  Úřední oceňování majetku 2014b
  Úřední oceňování majetku 2016 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku,
  Úřední oceňování majetku 2017 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. ledna 2017
  Úřední oceňování majetku 2018 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., a vyhlášky č. 457/2017 Sb. : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. ledna 2018
  Úřední oceňování majetku 2019 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a vyhlášky č. 188/2019 Sb. : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. srpna 2019
  Úřední oceňování majetku

  kniha