Výsledky vyhledávání

  1. Oceňování

    časopis

  2. Úřední oceňování majetku ... : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. ... Sb. ..., vyhláška Ministerstva financí č. ... Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. ... Sb. ... : účinnost od ... / Albert Bradáč, Vlasta Scholzová, Pavel Krejčíř .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  [1995]-   svazků  
    Úřední oceňování majetku : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., vyhláška ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění platném od 1.10.2001 : úplné znění : komentář oceňování nemovitostí, oceňování věcných břemen, oceňování věcí movitých /
    Úřední oceňování majetku 2004 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb. : vyhláška ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. (účinnost od 1.1. 2004) : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých /
    Úřední oceňování majetku 2005 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění : vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004 Sb. : (účinnost od 1.1.2005) : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých /
    Úřední oceňování majetku 2007
    Úřední oceňování majetku 2008
    Úřední oceňování majetku 2009
    Úřední oceňování majetku 2010
    Úřední oceňování majetku 2011
    Úřední oceňování majetku 2013
    Úřední oceňování majetku 2014b
    Úřední oceňování majetku 2016 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku,
    Úřední oceňování majetku 2017 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. ledna 2017
    Úřední oceňování majetku 2018 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., a vyhlášky č. 457/2017 Sb. : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. ledna 2018
    Úřední oceňování majetku 2019 : zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku : vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., č. 443/2016 Sb., č. 457/2017 Sb. a vyhlášky č. 188/2019 Sb. : související předpisy : tabelární přehled postupů ocenění věcí nemovitých : oceňování věcí movitých : účinnost od 1. srpna 2019
    Úřední oceňování majetku

    kniha