Basket

  Untick selected:   0

  1. Příručka rozvoje místní kulturní politiky : kroky, nástroje, případové studie / přeložil Vít Mlejnek .  Brno : Praha :  Barrister & Principal ; Institut umění - Divadelní ústav,  2016  146 stran   [1, currently available 1]
    Příručka rozvoje místní kulturní politiky

    book