Basket

  Untick selected:   0

  1. Moderní počítačové architektury a optimalizace implementace algoritmů / Ivan Šimeček, Daniel Langr .  V Praze :  České vysoké učení technické,  2016  145 stran   [1, currently available 1]
    Moderní počítačové architektury a optimalizace implementace algoritmů

    book