Basket

  Untick selected:   0
  1. Institucionální faktory na trhu zemědělské půdy v zemích EU v kontextu s poměry v České republice = Institutional factors of the EU member states affecting agricultural land markets in the context of the Czech Republic's conditions : (výzkumná studie) / Václav Voltr, Antonín Kubačák, Martin Hruška .  Praha :  Ústav zemědělské ekonomiky a informací,  2018  161 stran   [1, currently available 1]
    Institucionální faktory na trhu zemědělské půdy v zemích EU v kontextu s poměry v České republice

    book