Basket

  Untick selected:   0

  1. Deep learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow / François Chollet ; přeložil: Rudolf Pecinovský .  Praha :  Grada Publishing,  2019  328 stran   [1, currently available 1]
    Deep learning v jazyku Python

    book