Basket

  Untick selected:   0

  1. Život 3.0 : člověk v éře umělé inteligence / Max Tegmark ; z anglického originálu Life 3.0. Being human in the age of artificial intelligence přeložila Markéta Ivánková .  Praha :  Argo; Dokořán,  2020  294 stran   [1, currently available 1, Access to Shelves 1]
    Život 3.0

    book