Basket

  Untick selected:   0

Po dobu stěhování fondu knihovny není možné vytvářet žádanky.

  1. Applications of MathematicsVol. 66 no. 3 2021 .  Praha :  Akademie věd České republiky, Matematický ústav,  2021   [1, currently available 0, at library only 1]
    Souborný záznam : Applications of Mathematics
    Applications of Mathematics

    journal