Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Milovice (Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Milovice (Česko)
  Other nameMilovice (Česko : přírodní rezervace)
  Place Milovice (Nymburk, Česko)
  Benátky nad Jizerou (Česko : oblast)
  Origin2015
  DescriptonNestátní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, mezi Městy Milovice a Benátky nad Jizerou. Je součástí Evropsky významné lokality. Nejcennější jsou zde zachovalé otevřené stepi, obývané řadou vzácných rostlin a živočichů. Výjimečná je zejména rozmanitost bezobratlých živočichů. V r. 2015 zde vznikla rezervace divokých koní, zubrů a praturů, kteří zde spásáním vzácných stepí a zbytků bohatých luk pomohou zachovat křehkou biodiverzitu a zabrání tak zarůstání biologicky cenných lokalit. Stádo prvních čtrnácti divokých koní přijelo do rezervace v lednu 2015 z Velké Británie. První měsíc byli v Milovicích umístěni ve dvouhektarové aklimatizační ohradě, poté byli vypuštěni na zhruba čtyřicetihektarovou pastvinu a zároveň se uskutečnilo i slavnostní otevření první části rezervace. V říjnu 2015 poslala nizozemská organizace Tauros Foundation do Milovic šest praturů, pět jalovic a jednoho býčka, aby tu byli vypuštěni do přírody. Následovalo stádo zubrů z několika polských rezervací. – Rezervace vznikla zásluhou Obecně prospěšné společnosti Česká krajina, která je celostátní neziskovou organizací působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. - V r. 2018 rerzervace rozšířena na 240 hektarů.
  Keywordspřírodní rezervace * chráněná území * chráněné druhy * stepi * divocí koně * pratuři * zubři
  CitationPřírodní rezervace Milovice [online]. [cit. 18.7.2016]. Dostupné z: http://www.ceska-krajina.cz/rezervace/.
  ŠTOLL, Jan. Největší vojenskou základnu po Rusech obsadili divocí koně a pratuři. Kraj. Září 2018, č. 8, s. 7.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (94) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.