Number of the records: 1  

daně

 1. Topical termdaně
  See also daň z příjmů
  daň z nemovitostí
  daň z převodu nemovitostí
  daň z přidané hodnoty
  daň z příjmů fyzických osob
  daň z příjmů právnických osob
  daň z příjmů ze závislé činnosti
  správa daní
  darovací daň
  dědická daň
  rovná daň
  daňová evidence
  Collection kindFile of subject terms
  References (31) - File of subject terms
  (1) - Audiovisual and electronic resources
  (356) - Monographies, maps
  (28) - Integrating resources - collective record
  (40) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (186) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (49) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1