Number of the records: 1  

fyzická antropologie

 1. Topical termfyzická antropologie
  Other termantropologie fyzická
  biologická antropologie
  antropologie biologická
  bioantropologie
  See also antropomotorika
  lidské tělo
  paleopatologie
  somatologie
  somatometrie
  (Narrower term) antropobiologie
  (Narrower term) antropogeneze
  (Narrower term) auxologie
  (Narrower term) evoluční antropologie
  (Narrower term) forenzní antropologie
  (Narrower term) funkční antropologie
  (Narrower term) fyzický vzhled člověka
  (Narrower term) konstituční typy
  (Narrower term) lékařská antropologie
  (Narrower term) osteologie
  (Narrower term) paleoantropologie
  (Broader term) antropologie
  Conspect572 - Fyzická antropologie
  NoteVědní obor zabývající se studiem růstu, vývoje a funkce lidského organismu v čase a prostoru v rámci různých rasových, etnických, sociálních a kulturních skupin populace.
  Fyzická antropologie, někdy také nazývaná bioantropologie nebo biologická antropologie se zabývá i studiem člověka po stránce biologické, zkoumá zdravé lidské tělo (na rozdíl od medicíny, která zkoumá nemocné lidské tělo).
  Collection kindFile of subject terms
  References (7) - File of subject terms
  (14) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  Databáze národních autorit NK ČR
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1