Number of the records: 1  

Městské muzeum (Sedlčany, Česko)

 1. Corporate nameMěstské muzeum (Sedlčany, Česko)
  Other nameMěstské muzeum v Sedlčanech
  See also (Earlier heading) Vlastivědné muzeum Sedlčanska (Sedlčany, Česko)
  Place Sedlčany (Česko), Tyršova 136
  Origin30.06.1894
  Events14.06.1953 - slavnostní otevření muzejních sbírek na radnici
  1960 - Městské muzeum v Sedlčanech
  03.11.1968 - slavnostní otevření muzea na Čeveném Hrádku
  1993 - muzeum přestěhováno do domu čp. 34
  14.11.2002 - slavnostní otevření muzea ve staré radnici
  Personalities Tywoniak, Jiří - správce muzea v l. 1947-1956
  Kratochvíl, Antonín - správce muzea v l. 1962-1964
  Páv, Jiří - správce muzea od r. 1967
  Hroch, David - ředitel muzea od r. 2002
  DescriptonZaloženo v době příprav Národopisné výstavy českoslovanské. Sbírky uloženy nejprve v obecní škole, později muzeu poskytka vlastní budovu Okresní hospodářská záložna. Po druhé světové válce muzejní sbírky v různých objektech. - Nejvýznamnějším správcem muzea byl regionální historik Jiří Tywoniak, sbírky vystavoval v prostorách sedlčanské radnice. - Od r. 1960 se z Okresního muzea v Sedlčanech stává Městské muzeum. V r. 1963 muzejní sbírky přestěhovány na zámek Červený Hrádek; v období 1968-1993 zde vystavovány veřejnosti. Koncem r. 1993 Červený Hrádek navrácen původnímu majiteli, sbírky přestěhovány do nevyhovujících prostor domu čp. 34. na náměstí. - V r. 2002 muzeum přestěhováno do rekonstruované budovy staré radnice. V listopadu 2002 otevřena první část muzejní expozice věnovaná období pravěku a středověku. V červnu 2003 zpřístupněna druhá část expozice, zaměřená na novodobé regionální dějiny a národopisné sbírky, otevřena i pamětní síň hudebního skladatele Josefa Suka, rodáka z blízkých Křečovic.
  Keywordsmuzea * městská muzea * muzejní expozice
  CitationNárodopisná výstava českoslovanská a střední Čechy. České uměleckohistorické sbírky. Sv. 3. Praha, 1994, s. 11.
  TKÁČ, Vladimír, KADLECOVÁ-MIKITINOVÁ, Helena. Čechy - země kulturních pokladů. 1. vyd. Opava: Optys, 1995, s. 266.
  VONDROVÁ, Marcela. Sedlčanské muzeum v letech 1945-2000. Podbrdsko, 2001, sv. 8, s. 158-175.
  HROCH, David. Městské muzeum zahajuje provoz. Sedlčanský kraj, 2002, roč. 13, č. 42, s. 6.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (145) - ARTICLES
  (6) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  corporation

  corporation