Number of the records: 1  

Amort, Čestmír, 1922-2013

 1. Personal nameAmort, Čestmír, 1922-2013, Doc. PhDr., DrSc.
  Birth Nový Knín (Česko) - 21.03.1922
  Place of activity Praha (Česko)
  Sofie (Bulharsko)
  Charact.Historik, docent obecných dějin Filozofické fakulty UK Praha.
  Curriculum VitaeAbsolvent Filozofické fakulty UK Praha, obor československé dějiny, obecná archeologie a univerzity v Sofii, obor byzantské a bulharské dějiny. Vědecký pracovník Československé akademie věd. - Zabýval se studiem česko-ruských vztahů, národním odbojem v l.1939-1945 a dějinami Bulharska. - Docent obecných dějin Filozofické fakulty UK Praha v l. 1970-1989. - Autor publikací z oblasti historie protifašistického odboje, bulharských dějin. Z regionálních dějin publikoval statě o histori Nového Knína a středního Povltaví.
  Keywordshistorici * odborní publicisté * pedagogové * vysokoškolští pedagogové
  CitationČeskoslovenský hudební slovník osob a institucí. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 28.
  Čestmír Amort. In Kalendárium osobností Středočeského kraje na rok 1982. Kladno: Krajská knihovna, 1981.
  TRANTINA, Václav a kol. Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až po současnost). Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2001, s. 9.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Literature
  (29) - Monographies, maps
  (7) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR