Number of the records: 1  

Hulinský, Jindřich, 1864-1934

 1. Personal nameHulinský, Jindřich, 1864-1934
  Other nameHulínský, Jindřich, 1864-1934
  Birth Slaný (Česko) - 22.07.1864
  Death Slaný (Česko) - 01.10.1934
  Place of activity Slaný (Česko)
  Charact.Kustod muzea a městský kronikář ve Slaném.
  Curriculum VitaePo vychození obecné školy studoval na slánském piaristickém gymnázium. Od r. 1879 úředník berního úřadu a okresního hejtmanství. V l. 1888-1920 úředník Městského úřadu ve Slaném, 1914-1934 správce městského archivu ve Slaném. Kustod městského muzea. V l. 1923-1934 kronikář města Slaného a redaktor historicko - vlastivědného časopisu Slánský obzor. Předseda Místní osvětové komise a místopředseda Okresního osvětového sboru. - Autor literárně historických prací, např. monografie Město Slaný, jeho kraj a památnosti, Legendy ze Slaného ad.
  Keywordskronikáři * archiváři * historici * redaktoři * odborní publicisté
  CitationHULINSKÝ, František. Památce Jindřicha Hulinského. Slaný: Frant. Holub, 1945.
  HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. 1. vyd. Praha: Libri, 2000, s. 254.
  DOBNER, Libor. Slánský archivář Jindřich Hulinský. Slánské listy, 2004, roč. 12, č. 16, s. 12.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - Literature
  (5) - Monographies, maps
  (8) - ARTICLES
  (9) - Regional documents - books
  (1) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR