Number of the records: 1  

monografie

 1. Form, Genremonografie
  NoteRozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu. Vědecké dílo, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry.
  Collection kindFile of genre and forms terms
  References (1) - File of genre and forms terms
  (14) - Audiovisual and electronic resources
  (21) - Literature
  (7) - Literature for children and youth
  (1000+) - Monographies, maps
  (2) - Integrating resources - collective record
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - ***nezarazeno***
  (31) - Audiobooks
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  (2) - Audiorecords
  (497) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1