Number of the records: 1  

Daubek, Josef Šebestian, 1842-1922

 1. Personal nameDaubek, Josef Šebestian, 1842-1922
  Birth Polička (Česko) - 24.12.1842
  Death Liteň (Česko) - 15.07.1922
  Place of activity Beroun (Česko)
  Brněnec (Česko)
  Dolní Vlence (Česko)
  Liteň (Česko)
  Polička (Česko)
  Paříž (Francie)
  Charact.Podnikatel v potravinářském průmyslu a zemědělství, politik.
  Curriculum VitaePocházel z velkostatku, jeho otec byl majitelem mlýna. Vlastnil velké parní mlýny v Brněnci na Svitavsku, po převzetí rodinných velkostatků v Litni a Vlencích u Berouna rozšířil svou podnikatelskou činnost na lihovarnictví a pivovarnictví. Ve spolupráci s prof. K. Kruisem založil první lihovarnickou školu v Čechách. Člen Národohospodářského ústavu při ČAVU v Praze. - Mimořádné úspěchy v hospodářské a podnikatelské sféře byly základem k povýšení do šlechtického stavu s rytířským titulem. V r. 1896 získal titul rytíře. - Při pobytu v Paříži v r. 1878 se seznámil s malířem Františkem Ženíškem, kterému poskytl zámeček ve Vlencích jako dočasný ateliér a nechal si u něho zhotovit řadu portrétů, které později zdobily interiéry liteňského zámku. V r. 1888 nechal nedaleko liteňského zámku postavit hrobku rodiny Daubků; stavbu prováděl pražský architekt Antonín Wiehl, na její výzdobu přizval sochaře Josefa Václava Myslbeka a malíře Maxmiliána Pirnera. - Byl velmi aktivní veřejně i politicky. Dlouholetý okresní starosta v Poličce, zasedal v obecním zastupitelstvu v Brněnci a v Berouně. V l. 1892-1901 poslanec Českého zemského sněmu. - Po jeho smrti vedli firmu synové Josef a Jiří Daubek.
  Keywordspodnikatelé * statkáři * šlechtici * politici * komunální politici * poslanci
  CitationBiografický slovník českých zemí. 1. vyd. 12. sešit D-Die. Praha: Libri, 2009, s. 133.
  FROLÍK, František. Osobnosti Berounska a Hořovicka: sbírka autogramů. Sokolov: Fornica, 2014, s. 119. ISBN 978-80-87194-46-1.
  Collection kindFile of personal names - persons from region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1