Number of the records: 1  

Zpravodaj Jednoty českých právníků

  1. Zpravodaj

    Zpravodaj Jednoty českých právníků. -- Roč. 29, č. 1 (2019). -- Praha : Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2019. -- ISSN : 2464-5982.
    In: Zpravodaj Jednoty českých právníků.